Yhteystiedot

Marko Kivistö

marko@laidun.fi
041-4359852

Laidun-design

Laidun-designin tavoitteena on tuottaa palveluja taiteen eri aloilla.

Arkkitehtuuri, kuvataide, muotoilu, kirjallisuus, asiantuntemus taiteellisen johtajuuden alueella ja opetus toimivat yhdessä ja erikseen tuotteina, joiden keskeinen tavoite on lisätä hyvinvointia ja ymmärrystä kauneuden merkityksestä.

Laatu on käsite, joka laajentuu toiminnan tuotteiden ominaisuuksista tapaan tehdä ja vaikuttaa asioihin.

Kauniiden ja hyvien asioiden merkityksen ymmärtäminen ja liittäminen osaksi jokapäiväistä toimintaa ja sen ainutlaatuisuuden käsittäminen ovat keskeisiä teemoja ja aineksia mielekkyyden tavoittamisessa.